“Soms veinst hij, soms niet”

Op het proces De Gelder hebben vijf psychiaters en een psycholoog een rapport voorgesteld waarin ze stellen dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar is. Volgens hen lijdt De Gelder wel degelijk aan een psychiatrische stoornis: "De Gelder heeft een psychotypische persoonlijkheidsstoornis. Dat leunt nauw aan bij schizofrenie. In sommige gevallen is dat er zelfs een voorloper van, maar in dit geval is dat niet zo. Mensen met een psychotypische persoonlijkheidsstoornis zijn geïsoleerde, wantrouwige, in zichzelf gekeerde personen, contactgestoord ook. Daar kunnen ook voorbijgaande psychotische en depressieve klachten bij zijn."

Daarnaast vertoont De Gelder ook kenmerken van andere stoornissen. Die kenmerken leiden naar psychopathie: "Hij vertoont wraak en haat, heeft geen empathie, is gewetenloos en egocentrisch. Hij liegt en heeft sadistische trekken. Er zijn ook kenmerken die leiden naar een narcistische persoonlijkheid."

Volgens de artsen die Kim De Gelder onderzochten, heeft hij geen schizofrenie. “In 2007 had hij psychotische klachten, maar die waren wisselend en niet lang genoeg aanwezig.” Ook in de gevangenis vertoont hij psychotische klachten: "Hij hoort stemmen, maar nooit langer dan een paar dagen. Hij denkt ook dat hij vergiftigd wordt, maar ook niet langer dan een paar dagen.” Later geeft De Gelder toe dat hij deed alsof hij stemmen hoorde, maar volgens de psycholoog die hem onderzocht, zijn er ook momenten dat De Gelder wel echt stemmen hoort. Dat maakt het moeilijk om hem in te schatten.