Psychiaters kijken in hoofd De Gelder

Op het proces De Gelder komt straks het college van gerechtspsychiaters aan het woord. De psychiaters komen toelichten waarom De Gelder toerekeningsvatbaar was toen hij zijn moorden pleegde. Het wordt allicht een felle strijd, want er volgt ook een getuigenis van de psychiaters en psychologen die De Gelder als ontoerekeningsvatbaar zien.

Volgens de vijf gerechtspsychiaters was De Gelder toerekeningsvatbaar toen hij Elza Van Raemdonck vermoordde en toesloeg in kinderdagverblijf Fabeltjesland. Dat schrijven ze in hun rapport dat ze vandaag komen toelichten.

Het college staat onder leiding van psychiater Roger De Berdt. Die is intussen 83 jaar. Dit proces is zijn laatste assisenzaak. De Berdt staat met zijn oordeel recht tegenover de psychiaters en psychologen van advocaat Haentjens. Zij zeggen dat De Gelder ontoerekingsvatbaar was en komen vandaag opnieuw uitleggen waarom.

Of De Gelder al dan niet toerekeningsvatbaar is, is de kernvraag in dit proces om gaat. Als De Gelder op het moment van de feiten toerekeningsvatbaar was, krijgt hij allicht een celstraf. Als hij ontoerekingsvatbaar was, kan hij worden opgenomen in een instelling.