"Hij toonde nooit emoties"

Op de zestiende dag van het assisenproces tegen Kim De Gelder zijn ook een aantal leerkrachten en stagebegeleiders aan het woord gekomen. Hun getuigenissen liggen allemaal in dezelfde lijn: ze schetsen een beeld van een stille jongeman, die geen emoties of medeleven toont.

"Hij toonde tijdens zijn stage nooit emoties. Hij was heel vlak. Hij toonde ook weinig voeling met de patiënten”, klinkt het bij Piet Beauprez, de apotheker waarbij De Gelder stage liep.

Bij leerkrachten van De Gelder eenzelfde geluid. Zij schreven in en rapport van de klassenraad dat hij “in een andere wereld leeft”. "We schreven dat omdat hij vaak aan het dromen was tijdens de les. We hebben hem gevraagd om zich meer te integreren in de klas”, geven ze als verklaring. Zijn klassenleerkracht van het zesde jaar, van wie de verklaring werd voorgelezen wegens afwezigheid, zegt :"Ik kan mij zijn gelaatsuitdrukking nog goed herinneren. Ik weet nog dat hij nooit oogcontact zocht."

Ook tijdens zijn studies Verpleegkunde viel zijn afwezigheid op. Volgens Isabel Baert, stagebegeleider in het ziekenhuis waar De Gelder stage liep, viel “Kim op door zijn afwezigheid. Hij was teruggetrokken. Zowel non-verbaal, zijn houding, als zijn stilzwijgen."

Dat, gecombineerd met het ontbreken van enige emotie, maakte dat hij niet kon slagen voor zijn stage. Baert zegt daarover: "Hij toonde weinig emoties. Ook toen we hem aanspraken op het feit dat hij niet zo goed functioneerde in het ziekenhuis. Toen we hem meedeelden dat hij niet geslaagd was, heeft hij daarop heel vlak gereageerd. Hij is ook geconfronteerd geweest met een dode patiënt. Ook daar reageerde hij heel vlak."

Ook bij zijn stagementor Martine Van Kerckhove, viel dat op: "Volgens mij had hij geen inlevingsvermogen met de patiënten. Hoe ziek ze ook waren, dat deed hem niks. De mens liet hem koud."

En toch had geen enkele van de getuigen het voor mogelijk geacht dat De Gelder tot zoiets in staat was. Allemaal werden ze gevraagd naar hun reactie toen ze hoorden wat hij gedaan heeft. "Ik was heel verwonderd. Kim leek heel frêle. Stille waters diepe gronden”, zegt Isabel Baert. Geert Verhelst, leraar van De Gelder was totaal verrast: “Ik heb hem nooit opvliegend gezien."