"Chaos tijdens spits was onvermijdbaar"

De chaotische ochtendspits van dinsdag was niet te vermijden. Dat is de conclusie van het gesprek tussen alle betrokken partners over het Winterprotocol. Bovendien komt er geen algemeen vrachtwagenverbod bij hevig winterweer.

Vlaams Minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) zat samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, de wegpolitie en de sectorfederaties. Allemaal waren ze het erover eens dat de chaos een gevolg was van een samenloop van omstandigheden. Aangezien het begon te sneeuwen tijdens de ochtendspits, konden de strooidiensten hun werk niet doen. De strooiwagens kwamen immers zelf vast te zitten. 

Omdat er gisteren heel wat vrachtwagens in schaar over de weg kwamen te staan of niet vooruit raakten, vroegen mobiliteitsorganisaties om een vrachtwagenverbod in te voeren bij hevig winterweer. Daar wil minister Crevits, samen met de partners van het overleg, niet op ingaan. Er wordt wel gekeken of er andere maatregelen nodig zijn. Een inhaalverbod geldt al bij dergelijke weersomstandigheden, maar er moet strenger op toegezien worden. Gisteren werden ook een aantal punten tijdelijk afgesloten voor vrachtwagens, onder meer de afrit van Wetteren. 

Bovendien wijzen ze erop dat Vlaanderen het niet slechter deed dan andere regio's: "Een analyse van de situatie in buurlanden als Frankrijk en Duitsland toont aan dat zij te kampen hadden met gelijkaardige weersomstandigheden en de daaruit volgende problemen", luidt het. Volgens de mobiliteitsorganisaties is de uitleg aanvaardbaar. Maar het grootste probleem is dat er te laat alarm werd geslagen. "Nu werd er vrij voorzichtig gewaarschuwd voor de ochtendspits, omdat de weerberichten elkaar tegenspraken. Voortaan moet er sneller rood alarm worden gegeven." Minister Crevits heeft aan alle betrokken diensten een grondige evaluatie gevraagd. Binnen zes weken worden de resultaten daarvan voorgesteld.