De Gelder praat voor eerst vandaag

Na de getuigenis van Tim is Lynn aan de beurt, de achttienjarige zus van Kim De Gelder. Ze vertelt dat ze een goede band had met haar broer. Ze maakten zelden ruzie. Maar vanaf zijn twaalf jaar is hij heel gesloten geworden, zegt ze.

“Hij begon gedrag te vertonen dat niet normaal was. Hij liep rondjes rond tafel. Hij vertelde dat hij mannetjes op het dak hoorde. We hoorden hem tegen zichzelf praten in de garage. Hij dacht ook dat hij bespioneerd werd. Hij was bang om vergiftigd te worden."

De zus van Kim De Gelder vertelt ook dat De Gelder erg afstandelijk was tegenover hun ouders. “Als ze samen in een kamer waren was de sfeer altijd gespannen, omdat we nooit wisten wat hij zou doen of zeggen.”

Sinds De Gelder verhuisd is, had Lynn geen contact meer met De Gelder. Hij had verteld dat hij hen nooit meer wou zien. Nu bezoekt ze hem regelmatig in de gevangenis. 

Lynn studeert verpleegkunde, maar net als haar broer Tim heeft ook zij problemen met de hele zaak. Ze studeerde eerst verzorging, maar mocht geen stages doen in kinderdagverblijven. Ook nu was haar aangeraden haar studie even uit te stellen tot het proces is afgelopen.

Dan stelt meester Damen een vraag: “"Het valt me wel op: Kim deed zich voor als iemand van de watermaatschappij, zijn vader werkt bij de watermaatschappij. Hij ging naar een dagverblijf, terwijl zijn broer en zus verzorging studeerden. Is daar geen oorzakelijk verband?"

Kim De Gelder praat voor het eerst vandaag: “Nee, daar is geen oorzakelijk verband, meneer de voorzitter”.