ACW dient klacht in tegen N-VA

Het ACW dient volgende week een klacht in tegen N-VA voor laster. N-VA betichtte de christelijke arbeidersbeweging onder meer van fiscale fraude en valsheid in geschrifte. Advocaat Hans Rieder zal het ACW vertegenwoordigen.In het persbericht schrijft de christelijke arbeidersbeweging dat de gerechtelijke stappen zijn gericht “tegen personen die sinds 14 februari systematisch het ACW betichten van fiscale fraude, misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in geschrifte en belangenvermenging. ”Het is Peter Dedecker van N-VA die op 14 februari de pers bijeenriep om te spreken over de fiscale fraude bij het ACW. Daarna ging de sneeuwbal aan het rollen. De commerciële deal tussen het ACW en Belfius kwam aan het licht. Iets wat intussen is opgezegd. En minister van Financiën Vanackere (CD&V) nam ontslag, omdat hij zijn mandaat niet meer “zorgvuldig en plichtsgetrouw kon vervullen”.