40% derde leerjaar heeft smartphone

Veertig procent van de leerlingen in het derde leerjaar heeft al een eigen smartphone. Dat blijkt uit een studie van studenten Communicatiemanagement van Hogeschool PXL. Van alle ondervraagde leerlingen geeft 35 procent aan dat hun ouders niet weten waar ze op hun smartphone mee bezig zijn.

Voor de studie werden 960 Hasseltse leerlingen ondervraagd van het derde tot en met het zesde leerjaar van de lagere school. Het aantal leerlingen dat een smartphone heeft, neemt toe per leerjaar.

Zo heeft veertig procent van het derde leerjaar een eigen smartphone, 53 procent van het vierde leerjaar, 66 procent in het vijfde om te pieken tot 82 procent in het zesde leerjaar.

Gevaren
Uit het onderzoek blijkt ook dat de leerlingen zich relatief bewust zijn van de gevaren die een smartphone met zich meebrengt. Hoe ouder de kinderen worden, hoe groter dat bewustzijn wordt.

Waar nog minder dan de helft van de derdejaars aangeeft de gevaren te kennen, groeit dat percentage tot 59 procent van de zesdejaars. 35 procent van de leerlingen geeft wel aan dat hun ouders niet op de hoogte zijn wat ze op hun smartphone uitvoeren.

Familielid
De meeste leerlingen kregen de smartphone van een familielid. "Die smartphone is geen afdankertje. Integendeel. De leerlingen geven aan dat ze een nieuw exemplaar kregen, meestal van de ouders", zeggen de studenten van Hogeschool PXL.

Buiten spelen
Hoewel de smartphone erg populair blijkt bij lagereschoolkinderen, kiezen opvallend veel kinderen toch voor buiten spelen als favoriete activiteit.

"Maar liefst 40 procent van de kinderen uit het derde leerjaar verkiest buiten spelen", aldus de studenten. "Dat aantal daalt in het vierde en vijfde leerjaar, om in het zesde leerjaar te zakken tot 30 procent van de kinderen.”

Tot slot deden de studenten nog de opmerkelijke vaststelling dat 34 procent van de leerlingen aangeeft niet te kunnen leven zonder smartphone.