Minste illegalen ooit Belg geworden

Vorig jaar hebben 4.412 vreemdelingen die illegaal in ons land verbleven, een verblijfsvergunning gekregen om humanitaire of medische redenen. Dat aantal lag nooit lager, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad zaterdag, op basis van de meest recente cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Van de 4.412 migranten die papieren kregen, was dat in minder dan de helft van de gevallen een definitieve verblijfsvergunning. Voor de anderen ging het om een tijdelijke vergunning voor één jaar.

Sinds 2005 werden elk jaar gemiddeld 10.000 migranten zonder papieren geregulariseerd. In 2009 en 2010 lagen de cijfers nog hoger, met een record van 24.000 regularisaties in 2010. Dat was een gevolg van de eenmalige regularisatiecampagne.