Test-Aankoop misleidde consument

Test-Aankoop misleidde de consument met een online reclame. Dat heeft de Jury voor Ethische praktijken inzake Reclame (JEP) beslist na een klacht van een consument.
Test-Aankoop, dat normaal zelf consumenten beschermt, prees een tablet-computer aan als je een lidmaatschap aanging. In werkelijkheid was het maar een eenvoudig gadget zonder touchscreen of wifi.