Liga vecht tegen 'vreemdelingentaks'

De Liga voor de Mensenrechten gaat de Antwerpse ‘vreemdelingentaks’ juridisch aanvechten. De gemeenteraad van Antwerpen besliste onlangs dat wie zich voor het eerst inschrijft aan het vreemdelingenloket in Antwerpen een retributie van 250 euro zal moeten betalen. Voordien moesten nieuwkomers bij hun inschrijving slechts 17 euro betalen, de prijs van een identiteitskaart.

De Liga heeft een stappenplan klaar. In eerste instantie willen ze aan de gouverneur vragen om de maatregel te schorsen. Nadien willen ze aan Vlaams minister Geert Bourgeois vragen om de maatregel te vernietigen. Als dat niet lukt, stappen ze naar de Raad van State.