“Geen gif in Belgisch veevoeder”

De kans dat er ook in ons land giftig veevoeder is verkocht, is heel klein. Dat zegt de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie. In Duitsland is 10.000 ton besmet veevoeder terecht gekomen bij meer dan 3000 landbouwbedrijven. Het gaat om besmette mais die uit Servië komt. Ook in Nederland is het giftig veevoeder verkocht. Op twee plaatsen zijn zelfs sporen van dat gif in de melk teruggevonden.