Advocaat De Gelder smeekt om motief

“Leg het alstublieft uit, Kim. Ik vraag dat je de waarheid zegt. Ik leef er nu ook al vier jaar mee”. Het is de smeekbede van advocaat Haentjens, aan zijn cliënt Kim De Gelder. Die gaf tijdens het getuigenverhoor opnieuw aan over zijn motief te willen spreken.

Op de zevende dag van het proces was Jaak Haentjens enkele vragen aan het stellen aan het onderzoeksteam, toen De Gelder hem onderbrak. “Ik zou graag over mijn drijfveren spreken”.

Vervolgens richtte hij zich tot zijn advocaat. "Je weet heel goed wat ik dacht. Ik wil het gerust uitleggen.” Waarop Haentjens voor het eerst in dit proces emotioneel reageerde. “Ik vraag niet liever. Leg het uit, alstublieft Kim. Zeg het aan die mensen, ze verdienen dat.”Maar De Gelder klapte opnieuw dicht: “Je moet geen show opvoeren.” Vervolgens ging hij zitten.

Het is de zoveelste keer dat Kim De Gelder op het punt stond om over zijn motief te spreken. Maar hij klapt telkens weer dicht.