De Gelder doorging 4 fasen in verhoor

Kim De Gelder ging tijdens de eerste verhoren niet meteen over tot bekentenissen. “Eerste wilde hij niet spreken of bewegen om uiteindelijk over te gaan tot gedetailleerde bekentenissen”, getuigt een agent. “De Gelder ging tijdens het verhoor door 4 fasen.”

“Kim De Gelder is in totaal 21 keer verhoord”, vertelt een agent die op het dag zeven van het proces komt getuigen over de verhoren. “Eerst wilde hij niet spreken, maar daarna begon hij te praten over dingen die niets te maken hadden met de moordpartij. In een derde fase sprak hij over stemmen in zijn hoofd en in de vierde fase ging hij over tot gedetailleerde bekentenissen.”

In die bekentenissen sprak De Gelder over de willekeur van zijn daden. “Hij kon overal hebben toegeslagen”, vertelt de agent. “Om het even wie kon zijn slachtoffer zijn”.