Minimumloon en pensioenen omhoog

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de verhoging van de uitkeringen, de pensioenen en het minimumloon. Ook de sociale werkgeversbijdragen zullen omhooggaan. Het brugpensioen in bepaalde zware beroepen blijft bestaan. Daarnaast verdwijnt de innovatiepremie toch niet. Tot slot zal een werkgroep opnieuw de statuten van arbeiders en bedienden bekijken.