N-VA klaagt hervorming BHV aan

De N-VA heeft een verzoekschrift ingediend bij het grondwettelijk hof om de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ongedaan te maken. Volgens N-VA strookt die hervorming niet met de grondwet, omdat ze Nederlandstaligen in Brussel discrimineert. Maar volgens staatssecretaris Verherstraeten, bevoegd voor de staatshervorming klopt dat niet, en gaat de hervorming gewoon door.