Onderzoek zaak Jonathan heropend

Het Antwerpse parket-generaal start een onderzoek naar tussenkomsten van procureur des Konings Herman Dams in de zaak rond de dood van Jonathan Jacob in een politiecel in Mortsel. Dams heeft toegegeven dat hij op 6 januari 2010 persoonlijk gecontacteerd werd, omdat Jonathan Jacob niet langer in de doorgangscel van het politiekantoor in Mortsel kon blijven. Zijn verdere tussenkomsten daarin maken nu deel uit van een gerechtelijk onderzoek. Dat maakte de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois bekend. Volgens Liégois is het ongezien dat Dams bepaalde elementen uit het onderzoek heeft achtergehouden en hem daar niet van op de hoogte heeft gebracht. Voor de inval van de politie in de cel zijn er volgens de procureur-generaal "bepaalde dingen gebeurd achter de schermen waar procureur Dams persoonlijk bij betrokken is." Op de vraag of het Dams was die de opdracht heeft gegeven aan de BBT om de cel binnen te vallen en Jonathan Jacob kalmeringsmiddelen toe te dienen. Dat dat gebeurd is wilde Liégois niet bevestigen, maar het wordt wel onderzocht