Zelden verzekering voor woonlening

Nog te weinig mensen die een lening afsluiten om te bouwen of verbouwen, nemen een verzekering gewaarborgd wonen bij de Vlaamse overheid. Die is nochtans gratis, en ze komt tussenbeide als je je lening tijdelijk niet meer kan afbetalen, omdat je je werk verliest bijvoorbeeld. De bouwsector vindt dat de overheid daar wat meer reclame voor moet maken, want vele mensen kénnen die verzekering helemaal niet.