DE GELDER GAAT IN TEGEN VOORZITTER

Kim De Gelder gaat op zijn eerste procesdag al in discussie met de rechter. Wanneer die hem vraagt om hem aan te spreken met 'meneer de voorzitter', antwoordt hij dat hij 'edelachtbare respectvoller vindt'. Hij zegt ook dat hij niet geluisterd heeft naar de akte van verdediging. Hij heeft ze ook niet gelezen dus hij kan er niet mee akkoord gaan. Hij wil zelf gehoord worden.