Akte De Gelder is voorgelezen

Openbaar aanklager Yves Van Den Berge heeft in het hof van assisen in Gent vrijdag om 16.20 u de voorlezing van de akte van beschuldiging afgerond. Toen De Gelder daarna werd weggebracht zwaaide hij naar iemand in de zaal.

Tijdens de voorlezing van de akte van beschuldiging overlegde Kim De Gelder een paar keer met zijn advocaat Jaak Haentjens. De Gelder lijkt aandachtig te luisteren naar de uitleg van de openbaar aanklager over de feiten.

Bij het begin van de zitting gedroeg De Gelder zich opnieuw verward. Toen voorzitter Defoort hem vroeg of hij in Lokeren geboren is, antwoordde De Gelder: “Ja edelachtbare”. “Spreek me voortaan maar aan met meneer de voorzitter”, zei voorzitter Defoort. Daarop zei De Gelder: “Ik vind edelachtbare respectvoller”. Op de vraag wanneer hij is geboren, gaf De Gelder zelfs geen antwoord.

Daarna vroeg meester Michael Verstraeten, advocaat van een burgerlijke partij, het woord. “Kim De Gelder heeft dinsdag gezegd dat hij ons nog iets wilde zeggen. Ik vraag dat het hof hem daaraan herinnert”. Voorzitter Defoort ging niet in op de vraag: “Ik zal hem wel de nodige vragen stellen vandaag, of zeker maandag”.