Jury krijgt feiten De Gelder te horen

Op het assisenproces van Kim De Gelder, in Gent, wordt vandaag de akte van beschuldiging voorgelezen. Dat gebeurt door Yves Van Den Berge, de openbaar aanklager in de zaak.

De akte van beschuldiging moet een objectieve weergave zijn van de feiten en de omstandigheden waarin ze gepleegd werden. Er wordt een beeld geschetst van Kim De Gelder, zijn voorbereiding, de gruwelijke moorden, zijn ondervragingen en zijn gedrag in de gevangenis.

Nadien krijgt de advocaat van Kim De Gelder, Jaak Haentjens, nog de kans om weerwerk te bieden met een akte van verdediging. Daarin zal hij de jury al meteen vragen om zijn cliënt onschuldig te verklaren omdat hij ontoerekeningsvatbaar is.