Vriendjespolitiek en fraude bij politie Borgloon

Het comité P, de dienst die de politie controleert, heeft een vernietigend rapport opgesteld over de politiezone Borgloon. Het rapport heeft het over een ernstig gebrek aan integriteit bij de leiding. Concreet: de korpschef bezondigt zich aan vriendjespolitiek, en hij laat gefoefel toe met diensturen en -voertuigen. Volgens het rapport moet de man zo snel mogelijk worden vervangen.