Bogaert: "Respect voor ambtenarij herstellen"

VTM-reporter Kenneth Dee zag in Brussel dat de ambtenaren massaal opgekomen waren om te betogen. En hij vroeg ook aan staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert wat hij van de kritiek op zijn hervormingsplannen denkt. Volgens Bogaert tonen de ambtenaren betrokkenheid door te betogen. Hij onderstreept wel dat er veel meer met veel minder gedaan moet worden, en hij wil ook een aantal mistoestanden, zoals het hoge absenteïsme bij de cipiers, wegwerken. Zo wil hij het respect voor de ambtenarij herstellen.