Ambtenaren betogen tegen hervormingen

De federale ambtenaren komen vandaag de straat op. Ze zijn het niet eens met de hervormingsplannen van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. Volgens de eerste berichten zijn er 5000 deelnemers.

De bonden zijn het niet eens met de manier waarop Bogaert te werk gaat. Ze vinden dat hij te weinig overlegt met de vakbonden. Bogaert wil onder meer de ambtenaren verlonen volgens een evaluatie van hun prestaties door hun chefs, in plaats van op basis van hun anciënniteit.

De betoging vertrok vanochtend bij de Financietoren en eindigt rond halftwee bij het kabinet van Bogaert. In het centrum van Brussel is er verkeershinder.