Eerste beelden: Dutroux verouderd en met baard

Marc Dutroux is voor de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel verschenen. Hij had een aanvraag ingediend om vrij te komen onder elektronisch toezicht. De zitting vond plaats achter gesloten deuren, maar Dutroux is er toch niet in geslaagd zich helemaal af te schermen van de camera’s.De zitting van de strafuitvoeringsrechtbank is rustig en sereen verlopen, zeggen de advocaten van zowel Marc Dutroux als die van de familie Lambrecks. De slachtoffers zijn niet rechtstreeks geconfronteerd met Dutroux. Hij werd door de voorzitster van de rechtbank in een aparte zaal gehoord.De rechtbank neemt het dossier in beraad en zal op 18 februari uitspraak doen, in een openbare zitting.