10.000 uitkeringen minder in 2012

Vorig jaar kregen 10.000 mensen minder een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) dan in 2011. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd kon inkijken.
In totaal gaf de dienst in 2012 maandelijks gemiddeld 1.282.415 mensen een uitkering. Dat is 0,76 procent minder dan een jaar eerder. Opvallend is dat het totale aantal uitkeringen in Wallonië daalde met meer dan 2,2 procent, terwijl het in Vlaanderen steeg met 0,40
procent. Toch wonen 37 procent van de mensen die een uitkering krijgen in Wallonië. Daardoor blijft de regio oververtegenwoordigd.
Het aantal werkloosheidsuitkeringen is gedaald met 1 procent, van maandelijks gemiddeld 421.823 in 2011 tot 417.250 in 2012. Dat komt deels doordat de wachttijd voor jongeren verlengd werd, waardoor meer jongeren dan vroeger uit de statistieken vallen.