Hevige brand in Mortsel

Een hangar van beschutte werkplaats De Brug in Mortsel is volledig uitgebrand. Er lag heel wat brandbaar materiaal, zoals hout en verf, waardoor er vlammen tot 40 meter hoog uit het gebouw sloegen. Niemand raakte gewond. De schade blijft beperkt tot een hangar, maar is wel enorm: 5.000 m² magazijnruimte ging in vlammen op. De brandweer heeft het vuur intussen onder controle, maar er moet nog wel uren nageblust worden.


De hangar ligt tussen een spoorlijn en een psychiatrisch centrum. Daardoor was het voor de brandweer moeilijk om ter plaatse te geraken. Ook het treinverkeer tussen Brussel en Antwerpen heeft enige hinder van de brand ondervonden, maar intussen verloopt dat verkeer weer normaal.


Enkele woningen in de buurt werden een tijd uit voorzorg ontruimd, maar het gevaar is intussen geweken. Het psychiatrisch centrum Sint-Amadeus moet wel nog ramen en deuren gesloten houden tegen de rook. De oorzaak van de brand is nog onbekend.