Vlaamse regering: “Gemaakte engagementen over woonbonus zullen worden nagekomen”

De Vlaamse regering benadrukt dat wie nu van de woonbonus geniet, niet hoeft te vrezen die te zullen verliezen. "De Vlaamse regering verzekert dat, zoals bij de vorige staatshervormingen, de lopende engagementen door haar zullen nagekomen worden", aldus minister-president Kris Peeters (CD&V), minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) en minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA).De hypothecaire aftrek staat onder druk omdat de Woonraad de Vlaamse regering heeft aangeraden ze sterk af te bouwen. Vanaf volgend jaar wordt de woonbonus namelijk overgedragen aan de gewesten. Volgens de Woonraad is de hypothecaire aftrek in zijn huidige vorm niet houdbaar. Het advies van de Woonraad "is een advies van deze raad op eigen initiatief en bindt op geen enkele wijze de Vlaamse regering", zeggen de ministers nog.Hoe de Vlaamse regering de woonbonus dan wel zal inpassen in het beleid, is niet duidelijk. "Dat zal afhangen van het compromis dat daarover bereikt wordt binnen de regering", klinkt het daarover.