Overschot van 241 miljoen euro voor Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft vorig jaar haar vooropgestelde begrotingsevenwicht ruim gehaald: 2012 werd afgesloten met een overschot van 241 miljoen euro. Dat komt overeen met een procent van de totale begroting.

Vlaams begrotingsminister Philippe Muyters (N-VA) maakte de cijfers vandaag bekend. De Vlaamse Overheid gaf in totaal 339 miljoen euro minder uit dan begroot. "Veel instanties hebben duidelijk zuiniger omgesprongen met hun middelen dan ze zelf ingeschat hadden bij de opmaak van de begroting", zegt Muyters.

De Vlaamse regering voerde in februari vorig jaar een vervroegde begrotingscontrole door. Muyters meent dat dit voor een "voorzichtige begrotingsmentaliteit" heeft gezorgd.

De minister is tevreden met het resultaat, maar vindt euforie niet op zijn plaats. "Dit betekent niet dat we de komende jaren gebeiteld zitten. Het blijven begrotingsmatig moeilijke tijden". Muyters verdedigt ook de doorgevoerde besparingen. "Die waren nodig. Het gaat immers om structurele maatregelen".

Het overschot komt er ondanks de tegenvallende economische groei. Door die lagere groei daalden de inkomsten met bijna 143 miljoen euro.

Door het overschot zal Vlaanderen zijn schuld met 195 miljoen euro afbouwen, wat dan weer een gunstig effect zal hebben op de rente die Vlaanderen in de toekomst moet betalen.

De Vlaamse schuld bedraagt nu nog 6,4 miljard euro en is voor een groot deel het gevolg van de steun die Vlaanderen gaf aan noodlijdende banken. KBC betaalt dit jaar een deel terug van de 3,5 miljard euro Vlaamse steun die het kreeg. Samen met een extra vergoeding, gaat het om ongeveer 1,7 miljard euro. De Vlaamse regering zal die inkomsten gebruiken voor verdere schuldafbouw.