Toekomstige leraars hebben amper algemene kennis

Het is erbarmelijk gesteld met de algemene kennis van de toekomstige leerkrachten. Dat blijkt uit een studie van de Katholieke Hogeschool Limburg bij duizend leraren in opleiding. Zo weet 30% niet waar de Verenigde Staten liggen. En 10% denkt dat de Tweede Wereldoorlog plaatsvond voor 1900.De studenten werden gepeild naar hun kennis over geschiedenis, aardrijkskunde, economie en politiek. Over dat laatste weten ze bitter weinig. Amper 15% weet wat dat Herman Van Rompuy voorzitter is van de Europese Raad en meer dan de helft weet niet dat Wouter Beke lid is van CD&V.De resultaten zijn vandaag te lezen in Knack. Een mogelijke verklaring voor deze gebrekkige kennis is dat er steeds meer jongeren uit technische scholen en beroepsscholen leraar willen worden. De studie toont dat zij minder algemene kennis hebben dan de studenten met een aso-achtergrond.