Electrabel schrapt 245 jobs

De Belgische energieproducent Electrabel gaat 245 jobs schrappen in ons land. Er moet ook voor 130 miljard worden bespaard. Het zijn maatregelen die het Franse moederbedrijf GDF Suez oplegt.De maat­re­ge­len zijn een deel van de 3,5 miljard euro be­spa­rin­gen, waar­van 1,1 mil­jard in Eu­ro­pa. Op dit ogen­blik telt Elec­tra­bel in België 5.635 medewerkers, in­clu­sief doch­ter­be­drij­ven als La­bo­re­lec zijn dat er iets meer dan 7.000.Elec­tra­bel kampt met de steeds con­cur­ren­tiëlere ener­gie­markt in België. Het markt­aan­deel voor de le­ve­ring van elek­tri­ci­teit is voor het eerst onder 50 pro­cent ge­zakt, wat de marktleider eind 2012 tot een ste­vi­ge prijs­ver­la­ging aanzette.