1000 euro boete voor blokkades bij toeleveranciers Ford

Werknemers die nog blokkades opwerpen bij toeleveranciers van Ford, riskeren boetes van 1000 euro per inbreuk. Een rechter in kortgeding heeft dat beslist na een klacht van Ford.In een persmededeling valt te lezen dat “Ford vastbesloten is om het akkoord uit te voeren dat in december met de vakbonden werd gesloten om het werk te hervatten op de site in Genk”.
De productie ligt stil omdat boze werknemers actie voeren bij de toeleveringsbedrijven. Ze willen mee aan tafel bij de onderhandelingen over het sociaal plan, maar zowel de directie van Ford als de vakbonden willen daar niet van weten.In een eerste reactie geven de actievoerders aan dat ze niet meteen van plan zijn hun blokkades op te heffen.