UPDATE: Parket in beroep

Het parket in Gent gaat in beroep tegen de vrijspraak van een negenkoppige bende in een zaak van wapenhandel. De bende werd vanmorgen door de correctionele rechtbank vrijgesproken door een procedurefout. Hun telefoons werden tijdens het onderzoek afgeluisterd, maar de motivatie daarvoor door de onderzoeksrechter bleek onvoldoende. De rechter heeft het bewijsmateriaal dat gevonden werd dankzij het afluisteren daarom nietig verklaard. Het openbaar ministerie is nu van oordeel dat er toch voldoende aanwijzingen zijn in het dossier om aan te tonen dat het wel degelijk om een criminele bende gaat die zich bezig houdt met wapenhandel.