Ook gevangenispersoneel gaat staken op 7 februari

Er komt een 24-urenstaking in de gevangenissen op 7 februari. Dat heeft een gemeenschappelijk vakbondsfront aangekondigd. De bonden reageren daarmee op uitspraken van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert.
Die pleitte afgelopen week voor een 38-urenweek in de gevangenissen, terwijl het nu om een 36-urenweek gaat.Volgens het ACV Openbare Diensten zal het gevangenispersoneel door die uitspraken ook extra gemotiveerd zijn om ook effectief te staken en te gaan betogen.
Het ACOD zegt dat de 36-urenweek een specifieke regeling is, waar het personeel ook voor betaalt.
De staking in de gevangenissen komt er op dezelfde dag van de nationale betoging van het overheidspersoneel.
Ook daar zijn de bonden het niet eens met het beleid van staatssecretaris Hendrik Bogaert.