92 procent van Vlaams Belang kiest voor Annemans

Het is nu officieel, Gerolf Annemans is de nieuwe voorzitter van Vlaams Belang. Hij is op het partijcongres in Gent vrijwel unaniem verkozen tot opvolger van Bruno Valkeniers. Annemans was onlangs door de partijraad naar voor geschoven als nieuwe opvolger. De leden hebben zich daar massaal achter geschaard.