Gespannen ondernemingsraad bij Ford Genk

De vakbonden van Ford Genk hebben voor het eerst samen gezeten met de Europese directie. Het ging er zo hard aan toe, dat het overleg al afgelopen was na 20 minuten. De vakbonden lazen alleen een juridische tekst voor, waarin ze de autobouwer in gebreke stellen. Meer uitleg gaven ze niet. Daarmee deden ze net hetzelfde als de directie, toen die sluiting aankondigde.