“Leven van melkproductie is onmogelijk”

De Belgische melkveehouders betogen morgen mee met hun Europese collega's, want ook zij hebben het bijzonder moeilijk. Leven van de melkproductie is onmogelijk, zeggen ze. Meer nog, ze verliezen er zelfs op. Een melkboer uit Ninove bijvoorbeeld, kweekt ook nog aardappelen en heeft ook vleesstieren. Alleen zo kan hij overleven.