Vlaanderen nog niet volgebouwd

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen is Vlaanderen nog niet volgebouwd. Volgens de makelaarsfederatie BIV is er op korte termijn nog zeker plaats voor 100.000 nieuwe woningen. Het is daarvoor wel nodig dat de Vlaamse regering de gebieden voor woonuitbreiding snel vrijgeeft, zegt het BIV. Dat zou voor iedereen een goede zaak zijn.