Nacht van de waarheid voor Di Rupo

Voor de regering Di Rupo is het erop of eronder. Er moet vanavond of vannacht een akkoord bereikt worden over de begroting, na wekenlang onderhandelen. Alle betrokken partijen beseffen dat verder uitstel geen enkele zin heeft. Maar dat betekent ook dat iedereen het eens moeten worden over de besparingen en de nieuwe lasten. En dat is niet evident.