Begroting: witte producten in indexkorf?

De regering wil ten laatste maandag eindelijk een begroting voor volgend jaar klaar hebben. De ministers zoeken geld om de economie te ondersteunen. Een indexsprong komt er niet maar de regering zou wel witte producten opnemen in de indexkorf. Dan wordt de index niet zo snel overschreden en stijgen de lonen niet zo snel.