Kindermisbruik op grote schaal in opvangcentrum

In een opvangcentrum voor geplaatste en mentaal zwakkere kinderen zijn schrijnende verhalen van kindermisbruik aan het licht gekomen. Het misbruik gebeurde tussen de jongeren onderling. Het gaat om een 19-tal gemelde feiten, schrijft de krant Het Belang van Limburg. Grensoverschrijdend seksueel contact tussen minderjarigen gebeurt volgens het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling wel vaker, maar op deze schaal is dat ongezien.