België pompt 2,9 miljard in Dexia

Ons land gaat opnieuw 2,9 miljard euro in de restbank Dexia pompen, om te beletten dat die over de kop gaat. Dat bedrag komt neer op 280 euro per Belg, maar het is maar een fractie van wat een faillissement ons zou kosten. Want België staat samen met Frankrijk borg voor Dexia. De Fransen pompen een kleine 2,6 miljard in Dexia, minder dan wij dus.