Zero tolerance in Antwerpen

Bart De Wever wil in Antwerpen een nultolerantie voor alle vormen van geweld. En de strijd tegen drugs krijgt absolute prioriteit. Dat staat in zijn beleidsnota, die hij overgemaakt heeft aan de partijen die mee onderhandelen in Antwerpen. Het is nu vooral afwachten hoe de Groenen zullen reageren, want als zij niet mee willen, dan is er echt crisis.