3 keer meer fraude met kinderbijslag

Vlaanderen haalt steeds meer inkomsten uit het detecteren van fraude in de kinderbijslag, schrijft zakenkrant De Tijd. Terwijl het in 2014 om 348.791 euro ging, steeg dat bedrag vorig jaar tot 1,8 miljoen euro. Het aantal fraudedossiers verdriedubbelde in diezelfde periode, leren cijfers van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Fraude in de kinderbijslag gebeurt vooral via valse verklaringen over de samenstelling van het gezin. Zo verblijven een of meer gezinsleden soms niet meer in België. Bovendien worden soms valse verklaringen afgelegd over de inkomsten of het statuut van de ouders.

Van de periode voor 2014 bestaan geen volledige cijfers, omdat de kinderbijslagfondsen zelf maar fragmentarisch controles uitvoerden. Sinds 2014 is het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag verantwoordelijk voor de controles, via zijn cel sociale fraude.

Inkomsten naar Vlaamse Begroting
Hoewel de kinderbijslag sinds de zesde staatshervorming een gemeenschapsbevoegdheid is, gebeurt de controle voorlopig nog op federaal niveau. De opbrengsten vloeien wel naar de Vlaamse begroting.

De cel sociale fraude deelt nu automatisch gegevens met andere instellingen van de sociale zekerheid, inspectiediensten en parketten. Zo wordt meer fraude aan de bron gedetecteerd.