Emotioneel pleidooi over Ford Genk in de Kamer

In de Kamer is er felle kritiek gekomen van alle partijen omdat Ford zoveel mensen ontslagen heeft van de ene dag op de andere. Toen een van de sp.a-Kamerleden, Meryame Kitir, het woord nam werd het heel emotioneel. Ze heeft zelf nog bij Ford Genk gewerkt, ze hield een betrokken pleidooi dat onthaald werd op applaus.