"Misschien is hier in de opleiding nog te weinig aandacht voor"

Als zorgverlener wordt je verondersteld om zelf te weten wat je met zo'n gevoelens moet doen, zegt professor Koen Demyttenaere, hoofd onderzoeksgroep Pyschiatrie aan de KULeuven. Maar dat blijkt niet het geval te zijn, dus misschien moet daar in de opleiding meer aandacht aan besteed worden. Volgens recente cijfers uit Nederland blijkt trouwens dat 80% van de mannelijke artsen al eens 'gevoelens' heeft gehad voor een patiënt. Volgens Demyttenaere is er ook een laagdrempelig en neutraal meldpunt nodig voor dit soort van klachten.