Onzekere toekomst voor auto-industrie in België

De autoassemblage in ons land blijft een erg belangrijke bedrijfstak. Maar de sector heeft de voorbije decennia heel wat van z'n pluimen verloren. Het aantal auto's dat hier gebouwd wordt is de laatste tien jaar gehalveerd. Duizenden banen zijn gesneuveld, en dat ging vaak gepaard met sociale drama's. Toch heeft ons land nog troeven om uit te spelen.