Erfgenamen moeten lang wachten op erfenis

Erfgenamen moeten vaak wekenlang wachten op hun erfenis, sinds de nieuwe wet is ingevoerd in juli. Vroeger was dat een kwestie van dagen. De fiscus gaat nu eerst na of zowel de overledene als de erfgenamen geen schulden meer hebben. Daardoor duurt het allemaal wat langer. De federale ombudsdienst krijgt daarover massaal veel klachten.