Koude en griep doodden begin dit jaar 2700 Belgen

Pas nu wordt duidelijk wat de impact geweest is van de koudegolf die we in februari en maart hadden, en van de griepepidemie. Op één of andere manier hebben die geleid tot de dood van bijna 2700 mensen. Vooral ouderen boven de 85 zijn daarvan het slachtoffer geworden. De exacte doodsoorzaken worden nog onderzocht.