Strengere regels voor vervroegde vrijlating

Een week na de vrijlating van Michelle Martin werkt de federale regering strengere regels uit voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Misdadigers die levenslang krijgen, zouden nu minstens de helft van hun straf moeten uitzitten. Voor veelplegers zou dat drie vierde worden. De verstrenging stond al in het regeerakkoord, maar de discussie wordt nu sneller dan verwacht gevoerd.