Schoolvervoer verloopt vaak moeilijk

Voor sommige kinderen verloopt de verplaatsing van en naar school allesbehalve makkelijk. Kinderen van het Buitengewoon Onderwijs zitten per dag vaak vier uur of langer op de schoolbus. Ouders proberen daar al jaren iets aan te doen, maar dat lukt niet. De Lijn organiseert de ritten, maar heeft geen middelen om extra bussen in te zetten.